Search Publication

Export 1092 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Book
Torres L, Lleida E, Casas J. Sistemas Analógicos y Digitales de Televisión. Barcelona: Edicions UPC; 1993.
Sayrol E, Gasull A, Moreno A, Salavedra J, Vallverdu F. Senyals i sistemes analògics: una introducció pràctica. 2001.
Sayrol E, Gasull A, Moreno A, Salavedra J, Vallverdu F. Senyals i sistemes analògics: una introducció pràctica. 2002.
Marqués F. Multimodal signal processing: theory and applications for human-computer interaction. 2009.
Schreer O, Macq J, Niamut O, Ruiz-Hidalgo J, Shirley B, Thallinger G, et al.. Media Production, Delivery and Interaction for Platform Independent Systems. Wiley, ISBN 978-1-118-60533-2; 2014.
Serra J, Salembier P. Mathematical morphology and its applications to signal processing. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); 1993.
Manjunath BS, Salembier P, Sikora T. Introduction to the mpeg-7: multimedia content description interface. Wiley; 2002.
Marqués F. Introduction fo interpretation of graphic images. 2000.
Jofre L, Sole F, Sabate F, Marqués F, Romeu J, Torres J. El 'Profesional Innovador' y la red. 2004.
Jofre L, Sole F, Sabate F, Berenguer J, Marqués F, Romeu J, et al.. El "Espacio Innovador" y la red. 2005.
Aguilar M, Alcober J, Altes J, Aragones X, Artigas D, Bardes D, et al.. Diccionari de Telecomunicacions. 2007.
Dutoit T, Marqués F. Applied signal processing: A Matlab-based proof of concept. Springer; 2009.
Roca E, Marqués F. 14è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària 2011. 2011.

Pages