Vilaplana V. Compressió d'imatges. In Codificació del so i de la imatge. 2009. pp. 1–65.

Abstract