Projects by Philippe Salembier back

AI-Enhanced Fiber-Wireless Optical 6G Network in Support for Connected Mobility European Jan
2024
Dec
2026
Piano & AI Other Jul
2021
Dec
2024
DigiPatICS: Projecte d'optimització del diagnòstic anatomopatòleg en xarxa als hospitals de l'Institut Català de la Salut a través de la digitalització i eines d'intel·ligència Artificial Other Oct
2020
Sep
2023
Image processing for Plasma Facing Components protection European Jan
2019
Dec
2022
A European AI On Demand Platform and Ecosystem European Jan
2019
Dec
2021
SGR17 - Image and Video Processing Group National Jan
2017
Sep
2021
MALEGRA - Multimodal Signal Processing and Machine Learning on Graphs National Jan
2017
Jun
2021
BigGraph - Heterogeneous information and graph signal processing for the Big Data era. Application to high-throughput, remote sensing, multimedia and human computer interfaces. National Jan
2014
Dec
2017
SGR14 - Image and Video Processing Group National Jan
2014
Apr
2017
MuViPro - Multicamera Video Processing National Jan
2011
Aug
2014
GENSIPS - Aplicació de les eines de Tractament Digital del senyal al ànàlisi de les dades generades en l'estudi del cáncer Other Jul
2010
Jun
2014
SGR09 - Processament de Video Multicamera National Oct
2009
Dec
2013
Red Temática en Codificación y Transmisión de Contenidos Multimedia National Oct
2011
Oct
2012
Red Temática en Codificación y Transmisión de Contenidos Multimedia National Oct
2009
Oct
2010
PROVEC - Procesado de Vídeo en Entornos Controlados National Oct
2007
Sep
2010
Red Temática en Codificación y Transmisión de Contenidos Multimedia National Mar
2008
Mar
2009
ICIP 2003 - International Conference on Image Processing Other Oct
1999
Sep
2003
MASCOT - distributed Metadata for Advanced Scalable video COding Tools European May
2001
Apr
2003
DICEMAN - Distributed internet content exchange using MPEG7 and agent negotiation European May
1998
Apr
2000