Abstract

Director: Xavier Giró-i-Nieto

Els telèfons intel·ligents estan cada dia més presents a la nostra societat. L'educació secundària obligatòria no n'està al marge. Més aviat al contrari, és un dels temes a nivell de conducta que genera més polèmica actualment amb l'alumnat adolescent. Per altra banda, és una tecnologia molt potent per accedir a informació i relacionar-se, en qualsevol moment i lloc.

La proposta és que l'alumne hagi de captar amb el telèfon mòbil algun element que tingui a veure amb allò que s'ha treballat a classe i li sigui proper. Es tracta de vincular la teoria amb la pràctica, els conceptes de classe amb la seva quotidianitat.

El docent proposarà uns deures relacionats amb els continguts de classe. L'alumne utilitzarà el telèfon mòbil intel·ligent com a vehicle per realitzar la tasca.

Per tal de deixar constància de la feina feta, s'utilitzarà la metodologia de la carpeta d'aprenentatge electrònica (electronic portfolio). Aquesta segona eina permetrà deixar constància de tot el que l'alumne va fent, avaluar-lo i fer una coavaluació.

A la memòria del treball s'explica quins fonaments pedagògics té la proposta, com encaixa en el context normatiu de l'educació secundària obligatòria, exemples pràctics d'exercicis amb els que s'aplica la metodologia, com això es pot dur a terme a nivell tècnic i els resultats de l'experiment fet amb un grup d'alumnes utilitzant la metodologia proposada.