Abstract

Els telèfons intel·ligents (smartphones) estan totalment integrats a la societat. Nombroses cadenes de televisió, proveïdores de continguts o portals webs desenvolupen aplicacions per a veure la televisió en directe o reproduir, en temps real, vídeos escollits a la carta. En aquest projecte es desenvolupa un servei de vídeos a la carta per a iPhone, que permet reproduir vídeos en temps real utilitzant el protocol HTTP Live Streaming d'Apple. En aquesta memòria es detalla com configurar un servidor de vídeo i el desenvolupament d'una aplicació per a l'iPhone que reprodueixi vídeos en temps real. El servidor es programa i configura en Linux i s'utilitza programari lliure per a l'adaptació del vídeo segons els requeriments de HTTP Live Streaming. També s'emmagatzemen les metadades del vídeo en una base de dades, a la qual s’accedeix des de l’iPhone per a mostrar-les en la interfície. L'aplicació per a l'iPhone, permet navegar pel catàleg de vídeos, visualitzar les metadades del vídeo com el títol, la descripció o una miniatura del vídeo i reproduir-lo en temps real i en el dispositiu. Aquesta s’ha desenvolupat en Mac, programant amb Objective-C i utilitzant les eines del kit de desenvolupament per a iPhone (iPhone SDK).