Abstract

La recuperació de vídeo a través de consultes textuals es una practica molt comú en els arxius de radiodifusió. Les paraules clau de les consultes son comparades amb les metadades que s’anoten manualment als assets de vídeo pels documentalistes. A més, les cerques textuals bàsiques generen llistes de resultats planes, on tots els resultats tenen la mateixa importància, ja que, es limita a avaluar binàriament si la paraula de cerca apareix o no entre les metadades associades als continguts. A més, acostumen a mostrar continguts molt similars, donant al usuari una llista ordenada de resultats de poca diversitat visual. La redundància en els resultats provoca un malbaratament d’espai a la interfície gràfica d’usuari (GUI) que sovint obliga a l’usuari a interactuar fortament amb la interfície gràfica fins localitzar els resultats rellevants per a la seva cerca. La aportació del present projecte consisteix en la presentació d’una estratègia de reordenació i agrupació per obtenir keyframes de major rellevància entre els primers resultats, però al mateix temps mantenir una diversitat d’assets. D’aquesta forma, aquestes tècniques permetran millorar els sistemes de visualització d’imatges resultants d’una cerca de vídeo. L’eina global es dissenya per ser integrada en l'entorn del Digition, el gestor de continguts audiovisuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.