Cabrera M, Giró-i-Nieto X, Rey F, Gasull A, Casas J, Villares J, et al.. LAVICAD: LAboratori VIrtual de Comunicacions Analògiques i Digitals. In Jornada d'Innovació Docent - RIMA (JID-RIMA). Barcelona, Catalonia: UPCommons; 2009.

Abstract

Mitjançant el present ajut s’ha ampliat l’aplicació en xarxa LAVICAD (LAboratori VIrtual de COmunicacions Analògiques i Digitals) que s’ofereix de forma integrada dins de la plataforma d’e-learning COM@WEB. LAVICAD és una eina programada en Java i Matlab i està formada per un conjunt de simuladors de la capa física de sistemes de comunicacions. Tots els simuladors es presenten en xarxa i es poden utilitzar pels estudiants des de qualsevol ordinador sense necessitat d’instal·lació de cap tipus de software especial. Durant el curs 2007 2008 s’han desenvolupat entre d’altres dos línies de treball. D’una banda s’ha programat l’applet que emula la capa física de la televisió digital terrestre, com a referent per a l’ensenyament de sistemes de comunicacions avançats. D’altra banda s’ha treballat en la programació de noves funcionalitats de l’eina LAVICAD, que permeten ajudar als professors en el seguiment i avaluació del treball continuat dels estudiants. En particular s’ha programat la generació d’una base de dades que conté la informació dels usuaris que s’han connectat i els resultats obtinguts a l’executar un determinat simulador. Les dues línies desenvolupades han de permetre durant l’actual curs, consolidar l’ús dels diferents simuladors per a la docència de les assignatures implicades al projecte.