Abstract

Aquest projecte final de carrera s'ha realitzat amb l'objectiu de crear una interfície gràfica capaç d'avaluar diferents classificadors d'una forma gràfica i molt intuïtiva. La interfície gràfica s'ha d'implementar dins del Graphic Annotation Tool (GAT), una aplicació de programari lliure creada pel Grup de Processament de la Imatge de la UPC. El projecte es basa en la creació d'unes anotacions manuals per tal de realitzar un entrenament a partir d'un algoritme d'aprenentatge supervisat. Els resultats d'aquesta classificació seran visualitzats per la nova pestanya del GAT anomenada Classifier. Això serà possible gràcies a la integració dels motors de d'entrenament i de detecció, a la incorporació del algoritme de validació creuada així com que sigui possible triar entre diferents classificadors. Per tal d'avaluar aquests resultats es calculen la precisió, el record, els falsos positius i els falsos negatius.

Demos and Resources