Abstract

Aquest és un projecte universitat-empresa que presenta una interfície de cerca multimodal a partir de la integració de diferents eines ja existents per crear una eina global que combina les cerques textuals amb les consultes mitjançant exemple, ja sigui una consulta basada en una imatge o en una regió d'aquesta imatge. L'eina global s'integra en l'entorn del Digition, el gestor de continguts audiovisuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La principal aportació del present projecte consisteix en la creació d'una interfície de cerca d'imatges basada en regions i la seva integració en l'eina global.