Vilaplana V. Processament puntual. In Codificació del so i de la imatge. 2009. pp. 5–65.

Abstract