Search Publication

Export 5 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Sole, F.  [Clear All Filters]
Conference Paper
Anton M, Vall-Llosera M, Torres J, Romeu J, Jofre L, Sole F, et al.. Collaborative Network Space: Infrastructure and Learning Application. In IEEE Region 8 EUROCON 2005 Conference: Computer as a tool. 2005. pp. 803–806.
Marqués F, Jofre L, Sole F, Sabate F, Berenguer J, Romeu J, et al.. El concepto NetCampus. In 3es Jornadas de la Cátedra Telefónica-UPC. 2005. pp. 15–20.
Jofre L, Sole F, Sabate F, Marqués F, Romeu J, Torres J. Una Enginyeria per a la Societat del Coneixement. In II Congrés d'Enginyeria en Llengua Catalana. 2004.