Search Publication

Export 6 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Romeu, J.  [Clear All Filters]
Conference Paper
Jofre L, Sole F, Sabate F, Marqués F, Romeu J, Torres J. Una Enginyeria per a la Societat del Coneixement. In II Congrés d'Enginyeria en Llengua Catalana. 2004.
Marqués F, Jofre L, Sole F, Sabate F, Berenguer J, Romeu J, et al.. El concepto NetCampus. In 3es Jornadas de la Cátedra Telefónica-UPC. 2005. pp. 15–20.
Broquetas A, Hernando J, Marqués F, Romeu J. Definició d'un Master Internacional de Recerca: la proposta del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. In Jornada de reflexión y trabajo sobre el modelo docente de la UPC en el Espacio Europeo de ecuación Superior (EEES). 2004. pp. 1–3.
Anton M, Vall-Llosera M, Torres J, Romeu J, Jofre L, Sole F, et al.. Collaborative Network Space: Infrastructure and Learning Application. In IEEE Region 8 EUROCON 2005 Conference: Computer as a tool. 2005. pp. 803–806.