Search Publication

Export 2 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Fernandez, J.  [Clear All Filters]
Conference Paper
Cabrera M, Giró-i-Nieto X, Rey F, Gasull A, Casas J, Villares J, et al.. LAVICAD: LAboratori VIrtual de Comunicacions Analògiques i Digitals. In Jornada d'Innovació Docent - RIMA (JID-RIMA). Barcelona, Catalonia: UPCommons; 2009.
Cabrera M, Fernandez J, Berzosa C, Francisco V, Gasull A. LaViCAD: LABORATORIO VIRTUAL DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES. In 4rt. Congrés Internacional de Docència Unversitària i Innovació. 2004. pp. 1–20.