Search Publication

Export 27 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
2004
Giró-i-Nieto X. La convergència de la TV cap al PC. Barcelona, Catalonia: Diari Avui; 2004 .
Cabrera M, Fernandez J, Berzosa C, Francisco V, Gasull A. LaViCAD: LABORATORIO VIRTUAL DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS Y DIGITALES. In 4rt. Congrés Internacional de Docència Unversitària i Innovació. 2004. pp. 1–20.

Pages