Search Publication

Export 27 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
Thesis
Pujol-Miró A. Learning to extract features for 2D-3D multimodal registration. Casas J, Ruiz-Hidalgo J. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); 2020.  (14.22 MB)
Web Article
Giró-i-Nieto X, Pascual-deLaPuente S, Miró V, Esteve O. La meitat de les notícies que consumirem el 2022 seran falses. Sant Joan Despí: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; 2017.

Pages